تور انتالیا باقشم ایر

مدت اقامت : 7شب و 8روز
خدمات آژانس :
مدارک لازم :
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • ترانسفر فرودگاهی
  • سیم کارت
  • ترانسفر به هتل
  • ترانسفر به فرودگاه
  • خدمات ویزا
برنامه سفر:

قیمت تور انتالیا باقشم ایر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال توضيحات

U.ALL ۵/۴۲۰/۰۰۰ ۶/۷۴۵/۰۰۰ ۴/۰۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۴۲۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۷۴۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۰۹۵/۰۰۰

ALL ۵/۴۹۵/۰۰۰ ۶/۸۹۵/۰۰۰ ۴/۱۶۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۴۹۵/۰۰۰
1 تخته :
۶/۸۹۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۱۶۵/۰۰۰

U.ALL ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰/۷۳۵/۰۰۰ ۵/۴۲۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۸/۱۰۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۷۳۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۴۲۰/۰۰۰

U.ALL ۸/۳۷۵/۰۰۰ ۱۲/۳۶۰/۰۰۰ ۵/۵۷۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۸/۳۷۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۳۶۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۵۷۰/۰۰۰

U.ALL ۹/۶۳۰/۰۰۰ ۱/۳۷۵/۰۰۰ ۶/۱۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۶۳۰/۰۰۰
1 تخته :
۱/۳۷۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۱۹۵/۰۰۰

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30