خط ویژه : 75104 - 021

تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز

اعتبار از1396/10/10 تا 1396/11/5
قیمت از : 1,489,900 دریافت پکیج

تور دبی 3 شب و 4 روز

اعتبار از1396/10/10 تا 1396/11/5
قیمت از : 1,719,000 دریافت پکیج

تور دبی 3 شب و 4 روز

اعتبار از1396/10/10 تا 1396/11/5
قیمت از : 1,199,000 دریافت پکیج

تور دبی 3 شب و 4 روز

اعتبار از1396/10/10 تا 1396/11/6
قیمت از : 1,390,000 دریافت پکیجتور صحرا نيز از جاذبه هاي خاصي برخوردار است بطوريكه شما با ماشين هاي شاستي بلند بر روي شن هاي روان صحرا حركت كرده و از طبيعت صحراي شن لذت مي بريد.