خط ویژه : 75104 - 021

نرخ ارز مرجع اعلام شده توسط بانک مرکزی